กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
งานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
  • ภูมิปัญญาและตำรา
  • การจดสิทธิภูมิปัญญาฯ
  • การรับรองหมอพื้นบ้าน
ติดต่อเรา
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หมายเลขโทรศัพท์
Line
Facebook
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางวราภรณ์ จิโน
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายการกิจกรรม
  • กิจกรรมการออกสำรวจ1
  • กิจกรรมการออกสำรวจ2
  • กิจกรรมการออกสำรวจ3
  • กิจกรรมการออกสำรวจ4
  • กิจกรรมการออกสำรวจ5
© 2021 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก